Digitala lärobjekt

I ett första pilotprojekt arrangerade BUNT tillsammans med ABF studiecirklar för förskollärare och föräldrar i Stockholm NO. Studiecirklarna förbereddes genom fem introduktionsdagar för förskollärarna med föreläsningar från Högskolan i Gävle och genom att BUNT i samarbete med Utbildningsradion presenterade digitala lärobjekt, samlade under olika teman på den egna webbplatsen.

sciencekids_tidigare_version