Små barns hjärnor och lekfullt lärande

I maj 2017 genomförde BUNT’s huvudmän ett seminarium på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Temat var ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande” och ambitionen att knyta samman hjärnforskning, utvecklingspsykologi och pedagogik. Seminariet blev mycket uppskattat och nu planeras ett nytt seminarium på samma tema men med underrubriken ”från ord till handling”