Inget seminarium ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande” 2020
BUNT’s seminarieserie tar p g a pandemin en tillfällig paus efter tre års uppskattade arrangemang, senast på Tekniska Muséet i Stockholm 3 december 2019 med digitalisering som tema. Ett planerat seminarium om ”Matematik och Musik” har skjutits på framtiden. 
Läs utvärderingen  av seminariet på Tekniska Muséet

Ansökan till Arvsfonden
I samarbete med tre Science Centers – Innovatum i Karlshamn, 2047 i Borlänge och Teknikens Hus i Luleå – har BUNT sökt anslag från Arvsfonden för att skapa en lättillgänglig struktur för lekfullt lärande om naturvetenskap och teknik som ska kunna användas såväl i förskolorna som i hemmen och andra folkbildande sammanhang.
Läs mer i Ansökan till Arvsfonden

Folkbildning om matteskräck
Hjärnforskningen visar att matteskräck hos både barn och vuxna kan jämföras med skräcken för t ex ormar eller spindlar. Individen fokuserar på fara och flykt samtidigt som de kognitiva funktionerna blockeras. När det gäller unga påverkas inte enbart förståelse för matematiska begrepp och metoder utan även intresset för skolans undervisning i naturvetenskap och teknik.

BUNT planerar därför i samarbete med några av studieförbunden ett folkbildningsinitiativ på området. Planerna på en folkbildningsdag har emellertid pga pandemin skjutits på framtiden och f n undersöks möjligheterna att arrangera ett webbinarium under våren 2021
Läs mer