Föreningen BUNT – Science Kids

Den ideella föreningen BUNT, Barn Upptäcker Naturvetenskap och Teknik, vill ta vara på barns naturliga nyfikenhet och utveckla det till ett växande intresse för naturvetenskap och teknik. Grunden bör läggas i förskolan i samarbete med hemmen.

Ett lekfullt lärande kan förebygga onödiga skolsvårigheter och öppna dörrar för fler unga till spännande framtidsyrken och berikande fritid. BUNT vill medverka till att fler barn tidigt och under hela skoltiden möter en stimulerande undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik. Särskilt viktigt är det för barn som inte behärskar svenska eller kommer från socialt utsatta miljöer.

Föreningens syfte är att betona och stärka sambandet mellan förskolan och andra skolformer när det gäller utbildning och folkbildning inom naturvetenskap och teknik med matematik och språkutveckling som viktiga stödben.