Initiativtagare och styrelse

Initiativet till föreningen har tagits av Sveriges Ingenjörer, Stiftelsen Företagsam, Lärarförbundet, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare i samarbete med flera universitet och högskolor. I styrelsen från 2015 finns:

 

Peter Larsson, Direktör, Sveriges Ingenjörer, Ordförande
Ingrid Pramling Samuelsson, Professor, Göteborgs Universitet
Camilla Waltersson Grönvall, Riksdagsledamot
Pia Rizell, Styrelseledamot, Lärarförbundet
Marita Teräs, Strateg, Naturvetarna
Bo Sillén, Ordförande, Stiftelsen Företagsam