Initiativtagare och styrelse

Initiativet till föreningen har tagits av Sveriges Ingenjörer, Stiftelsen Företagsam, Lärarförbundet, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare i samarbete med flera universitet och högskolor. I styrelsen ingår efter årsmötet 2022:

Anders Johansson, ordförande
Ingrid Pramling Samuelsson, Professor em Göteborgs Universitet
Pia Rizell, Styrelseledamot, Lärarförbundet
Marianne Fogelberg, f d Rektor, Uddevalla Gymnasieskola
Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam