Initiativtagare och styrelse

Initiativet till föreningen har tagits av Sveriges Ingenjörer, Stiftelsen Företagsam, Lärarförbundet, Naturvetarna och Förbundet Unga Forskare i samarbete med flera universitet och högskolor. I styrelsen ingår efter årsmötet 2022:

Bo Sillén, Stiftelsen Företagsam, ordförande
Ingrid Pramling Samuelsson, Professor em Göteborgs Universitet
Pia Rizell, Styrelseledamot, Lärarförbundet
Anders Johansson, f d Ombudsman, Lärarförbundet
Marianne Fogelberg, f d Rektor, Uddevalla Gymnasieskola