Arvsfondsprojektet Science Kids pågår 2022-25 i samarbete med tre Science Centers och sex kommuner

Presentation (2 minuter)
Ansökan till Arvsfonden
Projektdokumentation (för medverkande och inbjudna gäster)